Nordahl Grieg

 

Tae Youth

                  translated from the Norwegian by Gerda Stevenson

 

Ringit bi daurkest faes
gang intae yer time!
Unner a bluidy storm
noo tak yer staun!
Aiblins ye speir in dreid
unkivert, appen:
‘Whit suld I fecht wi?
Whit is ma wappen?’

Here’s yer shield agin aa blaws,
here’s yer claymore:
faith in this life we hae,
the warth o man.
Fur aa oor future’s sake,
seek it, tak tent o it,
dee if ye maun, but
grow and sturken it.

Quate gang the grenades,
sleekit baunds.
Reest thair breenge tae daith,
reest thaim wi yer saul.
War is a sneist tae life.
Peace is fur tae mak.
Cast in yer virr:
fur daith maun tyne.

Then aa wappens faa
wi nae pooer.
If we mak mankind mense
we will mak peace.
Thaim that wi the tane airm
bear a burden,
dear and saucrit,
wi tither canna murther.

This is oor leal hecht
ilk ane til aa:
guidness we wull gie
tae oor yird and its life.
We wull tent wi luive
its braws, its wairmth,
like bearin a bairn
doucely on oor airm.

 

fae: foe | aiblins: perhaps | speir: ask | unkivert: uncovered | fecht: fight | tak tent: take heed | dee: die | sturken: strengthen | quate: quiet/quietly |  sleekit: stealthy | reest: halt | breenge: charge | sneist: sneer | virr: vigour | tyne: lose | mense: honourable | tane/tither: one/the other | leal hecht: loyal/true promise | yird: earth | doucely: carefully

 

*Note from the poet: My Scots translation leaves out two verses, which are usually not included when sung.

 

 


 

 

Til Ungdommen

 

Kringsatt av fiender,
gå inn i din tid!
Under en blodig storm –
vi deg til strid!
Kanskje du spør i angst,
udekkett, åpen:
hva skal jeg kjempe med?
hva er mitt våpen?

Her er ditt vern mot vold,
her er ditt sverd:
troen pa livet vart,
menneskets verd.
For all vår fremtids skyld,
søk det og dyrk det,
dø om du må – men
øk det og styrk det!

Stilt går granatenes
glidende bånd
Stans deres drift mot død
stans dem med ånd!
Krig er forakt for liv.
Fred er å skape.
Kast dine krefter inn:
døden skal tape!

Da synker våpnene
maktesløs ned!
Skaper vi menneskeverd
skaper vi fred.
Den som med høyre arm
bærer en byrde,
dyr og umistelig,
kan ikke myrde.

Dette er løftet vårt
fra bror til bror:
vi vil bli gode mot
menskenes jord.
Vi vil ta vare på
skjønnheten, varmen
som om vi bar et barn
varsomt på armen.

 

 


Johan Nordahl Brun Grieg (1902-1943) was a Norwegian poet, novelist, dramatist, journalist and political activist.

Gerda Stevenson is a Scottish writer, actor, director and singer-songwriter. Her poetry, drama and prose have been widely published, staged and broadcast. Her published volumes of poetry are: INSIDE & OUT – the ART of Christian Small (2019); EDINBURGH, with landscape photographer Allan Wright; IF THIS WERE REAL (2013), published in Italian as SE QUESTO FOSSE VERO (2017); and QUINES: Poems in Tribute to Women of Scotland (2018, 2nd ed 2020).


Continue to Jennifer Franklin ‘March’ >>

<< Go back to David Walker ‘A Sunday Afternoon in Point Pleasant Park’

Return to Issue 9